ПРАВИЛНИЦИ

Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево, има читав низ Правилника које употребљава у раду и придржава се истихб како би се придржавао стандардизације свог пословања.То су следећи Правилници:

Закон о заштити података о личности

Правилник о начину рада, саставу и финансирању сталне комисије органа старатељства за попис и процену вредности имовине штићеника

Правилник о начину подношења извештаја и полагању рачуна старатеља

Правилник о поступку за одређивање и промену личног имена

Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза

Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља

Правилник о програму припреме за усвојење

Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити

Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним пословима у социјалној заштити

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Упуство о употреби факсимила

Pravilnik o preventivnim mearma