Центар за социјални рад“Солидарност“ обавља делатности које су у основи одређене: