Potražite stručnu pomoć i borite se za porodicu

Potražite stručnu pomoć i borite se za porodicu

Savetovalište za brak i porodicu počinje sa radom u okviru Centra za socijalni rad od 17.09.2018.g. Usluge Savetovališta su besplatne, radi se po principu zakazivanja na broj telefona 062 837 0 291 Od 1.jula u Pančevu je počelo sa radom Savetovalište za brak i porodicu koje nudi besplatne usluge svim zainteresovanim stanovnicima Grada Pančeva i naseljenim mestima . Savetovalište radi utorkom i četvrtkom od 15 sati do 19 sati u Centru za socijalni rad u Pančevu  i biće dostupno svim zainteresovanim parovima i porodicama sve do kraja ove godine. SAČUVAJTE SVOJU PORODICU , potražite stručnu pomoć! STRUČNI TIM SAVETOVALIŠTA: Jadranka Grujičić Đurić, porodični psihoterapeut                                                                                    Marina Jaćimovski, porodični psihoterapeut
Više o tome
Pribavljanje dokumentacije elektronskim putem

Pribavljanje dokumentacije elektronskim putem

Omogućeno je pribavljanje dokumentacije elektronskim putem preko informacionog sistema na Portalu eUprava Republike Srbie odnosno informacioni sistem eZUP. Korisnici koji žele da Centar elektronskim putem pribavi njihovu dokumentaciju koja im je neophodna u određenim postupcima, potrebno je da daju Izjavu o saglasnosti kojom potvrđuje da je saglasan da Centar kao nadležno organ pribavi po službenoj dužnosti podatke iz službenih evidencija iz matičnih knjiga, registra prebivališta kao i evidencije biometrijskih dokumenata, registra poreskih obveznika, registra korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, evidencija o nezaposlenima i evidencija iz obaveznog socijalnog osiguranja.
Više o tome
Stručni skupovi održani u Centru za socijalni rad Pančevo

Stručni skupovi održani u Centru za socijalni rad Pančevo

Kako je stručno usavršavanje, sticanje novih znanja i primena savremenih teorijskih dostignuća u praktičnom radu sa korisnicima, imperativ vremena u kome živimo, u Centru za socijalni rad „Solidarnost“ u Pančevu, do sada je organizovano ukupno 15 stručnih skupova. Teme održanih edukacija značajne su za svakodnevni rad sa korisnicima: „Deca u sudskim postupcima“ „Podrška žrtvama nasilja u porodici“ „Rad sa maloletnicima koji su u sukobu sa zakonom-izazov za Centar za socijalni rad“ „Unapređenje veština komunikacije stručnih radnika u socijalnoj zaštiti“ „Prevladavanje profesionalnog stresa“.   Učešćem na edukacijama stiču se bodovi neophodni za obnavljanje licence, jer su sve odobrene i podržane od strane Komore socijalne zaštite. Stručni radnici Centra Pančevo bili su organizatori, prezenteri i aktivni učesnici, a skupovima su prisustvovali predstavnici drugih Centara i ustanova socijalne zaštite. To je bila prilika…
Više o tome