Hraniteljstvo

Šta je hraniteljstvo

Porodica je prirodno okruženje za rast i razvoj svakog deteta. Odrastajući u porodici dete stiče sigurnost i osećaj pripadanja, razvija svoje sposobnosti, usvaja znanja i veštine, sprema se za aktivan život u zajednici i osamostaljivanje.

Ima, nažalost, okolnosti kada je detetu uskraćena mogućnost da odrasta uz svoje biološke roditelje. Mnogo je razloga koji dovode do toga. Svaka je takva priča drugačija, ali su ista prava te dece na posebnu brigu i zaštitu države. Naša je odgovornost da im obezbedimo optimalne uslove za razvoj.

Dete se u hraniteljsku porodicu smešta da bi mu se obezbedilo odgovarajuće porodično okruženje u kome će rasti, razvijati se, vaspitavati, obrazovati, osposobljavati za samostalan život prateći svoje potencijale, odnosno u kome će imati iste šanse kao i deca koja odrastaju sa svojim roditeljima.

Porodični smeštaj – hraniteljstvo, kao oblik porodične zaštite dece bez roditeljskog staranja ima sledeće karakteristike:

  • pretpostavlja zbrinjavanje deteta u drugu – hraniteljsku porodicu
  • hraniteljstvo je privremeno i njime se ne menja identitet deteta
  • hraniteljska porodica detetu pruža sigurnost, ljubav, toplinu i podršku i brine o njegovom zdravlju, školovanju i vaspitanju
  • hraniteljska porodica ima pravo na novčanu naknadu koju obezbeđuje država, kao i na druge vidove pomoći
  • centar za socijalni rad na osnovu procene, donosi odluku o tome koja porodica može biti hraniteljska i o izboru porodice za određeno dete.

Koliko dugo ostaje dete na hraniteljstvu:

Hraniteljsto je privremeni oblik zaštite deteta i traje do razrešenja krizne situacije u biološkoj porodici, ali može potrajati i duže, sve do potpunog osamostaljivanja deteta.

 

Hraniteljstvo u Pančevu, nekad i sada

Ko može da bude hranitelj

Kako postati hraniteljska porodica

Kako se hraniteljska porodica stara o detetu

STANDARDI ZAŠTITE DETETA U HRANITELJSKOJ PORODICI