Стандарди заштите детета у хранитељској породици

1) Услови у погледу простора и опреме у хранитељској породици

Стамбени простор и опрема у хранитељској породици треба да одговара просечној опремљености стана породице према броју чланова домаћинства.

Стамбени простор за дете на хранитељству треба да омогућава заједнички живот с дететом као чланом хранитељске породице.

Структура и површина стамбеног простора треба да задовољава потребе свих чланова породице у погледу адекватног простора за дневни боравак, за спавање, за кухињу и ручавање и купатило.

Стамбени простор хранитељске породице треба да испуњава следеће услове:

 1. да је у насељеном месту где су развијене саобраћајне и друге везе и комуникације;
 2. да је прикључен на електричну и телефонску мрежу;
 3. да је прикључен на јавну водоводну мрежу, односно да је обезбеђено снабдевање хигијенски исправном текућом водом;
 4. да је прикључен на јавну канализациону мрежу или прописно изграђену септичку јаму;
 5. да је обезбеђено грејање.

Простор за дете на хранитељству треба да испуњава следеће услове:

 1. да има посебну собу или заједнички користи собу са дететом истог пола, која има најмање 6 м2 површине по детету;
 2. да има посебан лежај за спавање детета, дужине од 150-200 цм, ширине 70-90 цм и висине 40-60 цм, а размак између лежаја мора бити најмање 70 цм, односно, за дете до три године дечји креветац;
 3. лежај мора имати најмање две гарнитуре постељине, јастук и два ћебета;
 4. да има посебан радни сто и столицу, посебне полице за одлагање школског прибора и посебан ормар за одлагање гардеробе и обуће и огледало;
 5. да има колица за бебе за дете узраста до годину дана;
 6. соба за боравак детета мора имати грејно тело за целодневно загревање простора;
 7. да је простор за дете са инвалидитетом прилагођен његовим потребама у погледу прилаза, лежаја, опреме, помагала и друго;
 8. соба у којој борави дете треба да буде опремљена и оплемењена у складу са његовим узрастом, специфичним потребама и интересовањима детета, уз његово активно учешће у њеном опремању.

 

2) Услови у погледу задовољавања здравствених и развојних потреба детета

а) Исхрана детета

Хранитељска породица је дужна да детету на хранитељству обезбеди исхрану у складу са принципима здраве исхране, зависно од његовог узраста и здравственог стања, и то:

 1. за дете до једне године шест оброка дневно;
 2. за дете узраста изнад једне године пет оброка дневно (доручак, ручак, вечера и две ужине).

Хранитељска породица је дужна да обезбеди разноврсну исхрану у количини и квалитету неопходним за здрав развој детета.

 

б) Здравље детета

Хранитељска породица је дужна да се стара о дететовом здрављу и води бригу о његовом здравственом стању тако што:

 1. обезбеђује редовно вакцинисање детета;
 2. обезбеђује редовне контроле здравља детета периодичним прегледима код одговарајућег лекара и стоматолога;
 3. обезбеђује редовне контроле здравља детета са здравственим проблемима код одговарајућег лекара специјалисте и одговарајуће здравствене третмане и рехабилитацију;
 4. обезбеђује потребне лекове за лечење детета и ортопедска помагала;
 5. обезбеђује адекватну негу детета за време болести.

 

3) Опремање детета одговарајућом одећом и обућом

Хранитељска породица је дужна да редовно купује за дете одећу и обућу одговарајућег квалитета, у складу са узрастом детета, у неопходним количинама и врсти у складу са годишњим добом и потребама детета и уз учешће детета у избору одеће и обуће и поштовање његовог мишљења.

Минимални стандарди одеће и обуће за дете на хранитељству које хранитељ купује за једну годину су:

 1. две пиџаме;
 2. доње рубље – по седам комада;
 3. седам пари чарапа;
 4. један пар панталона;
 5. две хаљине;
 6. један пар летњих панталона;
 7. шест летњих блуза – мајица;
 8. две летње сукње;
 9. један капут (јакна) за зиму;
 10. два џемпера;
 11. једна јакна за пролеће;
 12. капа, шал, рукавице;
 13. четири пешкира;
 14. једна тренерка;
 15. једне собне патике – папуче;
 16. једне спортске патике;
 17. једне сандале;
 18. једне ципеле;
 19. једне чизме.

За дете узраста до годину дана, врста обуће и одеће прилагођава се његовом узрасту.

 

4) Предмети за личну употребу за дете на хранитељству

Дете на хранитељству треба да има предмете за личну употребу – личну хигијену зуба и тела, у одговарајућим количинама и у складу са узрастом и полом.

О хигијени детета стара се хранитељ и дете у складу са својим узрастом.

Дете на хранитељству треба да има следеће предмете за личну употребу и хигијену:

 1. пасту за зубе;
 2. четкицу за зубе;
 3. дезодоранс;
 4. сапун;
 5. шампон за косу;
 6. шампон за купање;
 7. крему за лице;
 8. хигијенске улошке за девојчице;
 9. крему за ципеле;
 10. прибор за бријање за дечаке;
 11. прибор за нокте;
 12. чешаљ – четку за косу.

За дете узраста до годину дана, врста предмета за личну хигијену прилагођава се његовом узрасту.

 

5) Васпитне и образовне потребе детета

Дете на хранитељству, у складу са узрастом, треба да има све неопходне услове за задовољавање васпитних и образовних потреба, као и потреба у области културно-забавних и спортско-рекреативних активности.

Хранитељи су у обавези да прате склоности и интересовања детета, подстичу његов развој, као и да редовно одлазе на родитељске састанке у вртић, школу, клубове које дете похађа и обезбеђују услове у кући за дружење детета са вршњацима и подстицање социјалног развоја детета.

У складу са узрастом детета хранитељ обезбеђује:

 1.  адекватне играчке;
 2.  уџбенике и школски прибор;
 3.  лектиру и друге књиге;
 4.  школску торбу;
 5.  потребне реквизите за спортске и рекреативне активности;
 6.  инструменте и другу опрему за развој талената и интересовања детета;
 7.  улазнице за културне и спортске манифестације и разоноду детета;
 8.  друго, у складу са узрастом и потребама детета.