Standardi zaštite deteta u hraniteljskoj porodici

1) Uslovi u pogledu prostora i opreme u hraniteljskoj porodici

Stambeni prostor i oprema u hraniteljskoj porodici treba da odgovara prosečnoj opremljenosti stana porodice prema broju članova domaćinstva.

Stambeni prostor za dete na hraniteljstvu treba da omogućava zajednički život s detetom kao članom hraniteljske porodice.

Struktura i površina stambenog prostora treba da zadovoljava potrebe svih članova porodice u pogledu adekvatnog prostora za dnevni boravak, za spavanje, za kuhinju i ručavanje i kupatilo.

Stambeni prostor hraniteljske porodice treba da ispunjava sledeće uslove:

 1. da je u naseljenom mestu gde su razvijene saobraćajne i druge veze i komunikacije;
 2. da je priključen na električnu i telefonsku mrežu;
 3. da je priključen na javnu vodovodnu mrežu, odnosno da je obezbeđeno snabdevanje higijenski ispravnom tekućom vodom;
 4. da je priključen na javnu kanalizacionu mrežu ili propisno izgrađenu septičku jamu;
 5. da je obezbeđeno grejanje.

Prostor za dete na hraniteljstvu treba da ispunjava sledeće uslove:

 1. da ima posebnu sobu ili zajednički koristi sobu sa detetom istog pola, koja ima najmanje 6 m2 površine po detetu;
 2. da ima poseban ležaj za spavanje deteta, dužine od 150-200 cm, širine 70-90 cm i visine 40-60 cm, a razmak između ležaja mora biti najmanje 70 cm, odnosno, za dete do tri godine dečji krevetac;
 3. ležaj mora imati najmanje dve garniture posteljine, jastuk i dva ćebeta;
 4. da ima poseban radni sto i stolicu, posebne police za odlaganje školskog pribora i poseban ormar za odlaganje garderobe i obuće i ogledalo;
 5. da ima kolica za bebe za dete uzrasta do godinu dana;
 6. soba za boravak deteta mora imati grejno telo za celodnevno zagrevanje prostora;
 7. da je prostor za dete sa invaliditetom prilagođen njegovim potrebama u pogledu prilaza, ležaja, opreme, pomagala i drugo;
 8. soba u kojoj boravi dete treba da bude opremljena i oplemenjena u skladu sa njegovim uzrastom, specifičnim potrebama i interesovanjima deteta, uz njegovo aktivno učešće u njenom opremanju.

 

2) Uslovi u pogledu zadovoljavanja zdravstvenih i razvojnih potreba deteta

a) Ishrana deteta

Hraniteljska porodica je dužna da detetu na hraniteljstvu obezbedi ishranu u skladu sa principima zdrave ishrane, zavisno od njegovog uzrasta i zdravstvenog stanja, i to:

 1. za dete do jedne godine šest obroka dnevno;
 2. za dete uzrasta iznad jedne godine pet obroka dnevno (doručak, ručak, večera i dve užine).

Hraniteljska porodica je dužna da obezbedi raznovrsnu ishranu u količini i kvalitetu neophodnim za zdrav razvoj deteta.

 

b) Zdravlje deteta

Hraniteljska porodica je dužna da se stara o detetovom zdravlju i vodi brigu o njegovom zdravstvenom stanju tako što:

 1. obezbeđuje redovno vakcinisanje deteta;
 2. obezbeđuje redovne kontrole zdravlja deteta periodičnim pregledima kod odgovarajućeg lekara i stomatologa;
 3. obezbeđuje redovne kontrole zdravlja deteta sa zdravstvenim problemima kod odgovarajućeg lekara specijaliste i odgovarajuće zdravstvene tretmane i rehabilitaciju;
 4. obezbeđuje potrebne lekove za lečenje deteta i ortopedska pomagala;
 5. obezbeđuje adekvatnu negu deteta za vreme bolesti.

 

3) Opremanje deteta odgovarajućom odećom i obućom

Hraniteljska porodica je dužna da redovno kupuje za dete odeću i obuću odgovarajućeg kvaliteta, u skladu sa uzrastom deteta, u neophodnim količinama i vrsti u skladu sa godišnjim dobom i potrebama deteta i uz učešće deteta u izboru odeće i obuće i poštovanje njegovog mišljenja.

Minimalni standardi odeće i obuće za dete na hraniteljstvu koje hranitelj kupuje za jednu godinu su:

 1. dve pidžame;
 2. donje rublje – po sedam komada;
 3. sedam pari čarapa;
 4. jedan par pantalona;
 5. dve haljine;
 6. jedan par letnjih pantalona;
 7. šest letnjih bluza – majica;
 8. dve letnje suknje;
 9. jedan kaput (jakna) za zimu;
 10. dva džempera;
 11. jedna jakna za proleće;
 12. kapa, šal, rukavice;
 13. četiri peškira;
 14. jedna trenerka;
 15. jedne sobne patike – papuče;
 16. jedne sportske patike;
 17. jedne sandale;
 18. jedne cipele;
 19. jedne čizme.

Za dete uzrasta do godinu dana, vrsta obuće i odeće prilagođava se njegovom uzrastu.

 

4) Predmeti za ličnu upotrebu za dete na hraniteljstvu

Dete na hraniteljstvu treba da ima predmete za ličnu upotrebu – ličnu higijenu zuba i tela, u odgovarajućim količinama i u skladu sa uzrastom i polom.

O higijeni deteta stara se hranitelj i dete u skladu sa svojim uzrastom.

Dete na hraniteljstvu treba da ima sledeće predmete za ličnu upotrebu i higijenu:

 1. pastu za zube;
 2. četkicu za zube;
 3. dezodorans;
 4. sapun;
 5. šampon za kosu;
 6. šampon za kupanje;
 7. kremu za lice;
 8. higijenske uloške za devojčice;
 9. kremu za cipele;
 10. pribor za brijanje za dečake;
 11. pribor za nokte;
 12. češalj – četku za kosu.

Za dete uzrasta do godinu dana, vrsta predmeta za ličnu higijenu prilagođava se njegovom uzrastu.

 

5) Vaspitne i obrazovne potrebe deteta

Dete na hraniteljstvu, u skladu sa uzrastom, treba da ima sve neophodne uslove za zadovoljavanje vaspitnih i obrazovnih potreba, kao i potreba u oblasti kulturno-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Hranitelji su u obavezi da prate sklonosti i interesovanja deteta, podstiču njegov razvoj, kao i da redovno odlaze na roditeljske sastanke u vrtić, školu, klubove koje dete pohađa i obezbeđuju uslove u kući za druženje deteta sa vršnjacima i podsticanje socijalnog razvoja deteta.

U skladu sa uzrastom deteta hranitelj obezbeđuje:

 1.  adekvatne igračke;
 2.  udžbenike i školski pribor;
 3.  lektiru i druge knjige;
 4.  školsku torbu;
 5.  potrebne rekvizite za sportske i rekreativne aktivnosti;
 6.  instrumente i drugu opremu za razvoj talenata i interesovanja deteta;
 7.  ulaznice za kulturne i sportske manifestacije i razonodu deteta;
 8.  drugo, u skladu sa uzrastom i potrebama deteta.