ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Садржина права на слободан приступ информацијама од јавног значаја

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од од јавног значаја: Невена Стајић
број телефона:013/333-547 локал 115