Контакт

Уколико желите питања можете поставити и путем интернета кроз форму или нас позовите на контакт телефоне

 

Центар за социјални рад“Солидарност“

Ул.Филипа Вишњића бр.16

26000 Панчево, Република Србија

Телефон: 013/319-998, 319-843, 311-889, 319-788, 319-966,333-547

Факс: 013/333-193

Е-маил: pancevo.csr@minrzs.gov.rs

 

Директор

Весна Јовановић, дипл. спец. педагог

тел: 013/333-547

 

Руководилац службе за децу и младе

Татјана Крстиновски, дипл.педагог

тел: 013/319-966, локал 125

 

Хранитељство

педагог Лидија Панајотовић, тел: 013/319-788 локал 126

психолог Стојан Пандиловски, тел: 013/319-788 локал 127

 

Руководилац службе за одрасле и старе

Благојевић Рајка, дипл.социјални радник тел: 013/311-889  локал 113

 

Руководилац службе за правне послове са пријемном канцеларијом за материјална давања

Весна Барбуљ, дипл.правник тел: 013/333-547  локал 16

 

Руководилац Сигурне куће

Јасна Вујичић тел: 013/331-777

 

Пријемна канцеларија

Снежана Маринковић тел: 013/319-843  локал 115