Kontakt

Ukoliko želite pitanja možete postaviti i putem interneta kroz formu ili nas pozovite na kontakt telefone

 

Centar za socijalni rad“Solidarnost“

Ul.Filipa Višnjića br.16

26000 Pančevo, Republika Srbija

Telefon: 013/319-998, 319-843, 311-889, 319-788, 319-966,333-547

Faks: 013/333-193

E-mail: pancevo.csr@minrzs.gov.rs

 

Direktor

Jasna Vujičić dipl. specijalni pedagog, vd direktor

tel: 013/333-547

 

Rukovodilac službe za decu i mlade

Suzana Jovanović, dipl. socijalni radnik

tel: 013/319-966, lokal 125

 

Hraniteljstvo

pedagog Lidija Panajotović, tel: 013/319-788 lokal 126

psiholog Stojan Pandilovski, tel: 013/319-788 lokal 127

 

Rukovodilac službe za odrasle i stare

Blagojević Rajka, dipl.socijalni radnik tel: 013/333-547 lokal 13

 

Rukovodilac službe za pravne poslove sa prijemnom kancelarijom za materijalna davanja

Vesna Barbulj, dipl.pravnik tel: 013/333-547  lokal 16

 

Rukovodilac Sigurne kuće

Zorica Domošljan, dipl. socijalni radnik tel: 013/331-777

 

Prijemna kancelarija

Snežana Marinković tel: 013/319-843  lokal 115