ЛОКАЛНА ПРАВА И УСЛУГЕ

Скупштина града Панчева донела је Одлуку о социјалној заштити грађана града Панчева којом се утврђују се права на социјалну заштиту грађана града Панчева, услови и начин њиховог остваривања, начин обезбеђења средстава, као и мешусобни односи Града и установа и других облика организовања који обављају делатност, односно пружају услуге социјалне заштите.

ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

- Помоћ у кући

- Дневни боравак

- Клубови за одрасла и старија лица

- Лични пратилац детета

УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ

- Становање уз подршку за младе који напуштају установу социјалне заштите или хранитељску породицу

- Становање уз подршку за младе и одрасле особе са интелектуалним тешкоћама, као превенција институционализације

УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

- Ургентни породични смештај

- Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља-Сигурна кућа

- Прихватилиште за децу и младе

- Привремени смештај у прихватилишту за одрасла и старија лица

- Социјално становање у заштићеним условима

МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА

- Једнократна новчана помоћ

- Трошкови сахране

- Опрема и трошкови превоза корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу лицу

- Народна кухиња