Delatnost rada

Delatnost Centra za socijalni rad zasnovana je na primeni Zakona o socijalnoj zaštiti i Porodičnog Zakona, Zakona o opštem upravnom postupku i drugim pozitivno pravnim propisima, a u određenom segmentu i Gradskom odlukom o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva.

U oblasti sprovođenja socijalne politike i ostvarivanja socijalne zaštite, socijalnog rada i porodično-pravne zaštite građana u stanju socijalne potrebe, Centar za socijalni rad funkcioniše kao upravni organ(raspolaže javnim ovlašćenjima za rešavanje o određenim pravima) kao i stručna služba, koja primenom određenih stručnih i naučnih metoda vrši značajne intervencije u oblasti bračnih i porodičnih odnosa, regulisanja odnosa roditelja i dece, razvojnih problema mladih, socijalnog prosvećivanja, socijalne integracije, resocijalizacije i drugih problema povodom obezbeđivanja socijalne sigurnosti i pružanja podrške porodicama i pojedincima za normalno funkcionisanje.

U sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada Centar za socijalni rad obavlja sledeće poslove iz delokruga javnih ovlašćenja:

 • rešava u prvom stepenu po zahtevima za ostvarivanje prava iz materijalne podrške i korišćenja usluga socijalne zaštite utvrđenih zakonom,
 • rešava u prvom stepenu po zahtevima za ostvarivanje prava iz oblasti porodično pravne zaštite i starateljstva,
 • pruža usluge socijalnog rada u postupku rešavanja o tim pravima.

 

Pored toga, Centar za socijalni rad obavlja i stručne poslove u sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada i to:

 • otkriva, prati i proučava socijalne potrebe u oblasti socijalne zaštite, starateljstva i porodično pravne zaštite,
 • vrši procenu i planira usluge i mere u partnerstvu sa korisnikom,
 • preduzima i predlaže mere u rešavanju stanja socijalne potrebe građana i prati njihovo izvršenje,
 • upućuje,organizuje i sprovodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i neposredno pruža usluge socijalne zaštite i socijalnog rada,
 • razvija i unapređuje preventivne aktivnosti koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema i socijalne isključenosti,
 • pruža usluge podrške, sprovodi odgovarajući tretman, savetodavno-terapisjke usluge i stručnu pomoć korisnicima,
 • podstiče, organizuje i koordinira profesionalni i dobrovoljni humanitarni rad u oblasti socijalne zaštite,
 • vodi evidenciju o pruženim uslugama i preduizetim merama u okviru svoje delatnosti,
 • vodi evidenciju o deci za usvojenje i potencijalnim usvojiocima na području grada Pančeva,
 • vrši druge poslove utvrđene Zakonom i Gradskom odlukom o socijalnoj zaštiti.

 

Obavljanjem ovih poslova Centar realizuje tri bitne funkcije:

 • pruža razne oblike društvene pomoći građanima i porodicama u stanju socijalne potrebe(neposredna realizacija zaštite),
 • podstiče razvoj aktivnosti čija je svrha preventivnog karaktera,
 • stvara neposredne saznajne pretpostavke za razvoj socijalne zaštite i usluga socijalne zaštite.