О НАМАЦентар за социјални рад „Солидарност“ Панчево је установа социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично правне заштите. Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево је основан дана 12.05.1960. године од стране Народног одбора среза Панчево, а 1961. године оснивачка права пренета су на НО Панчева.

До данашњег дана више пута је вршено усклађивање са новим законима, а последње усклађивање самог оснивачког акта, као и свих нормативних аката центра извршено је након ступања на снагу Закона о социјалној заштити РС од дана 12.04.2011. године. Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево је уписан у судски регистар дана 04.09.1992. године, решење број Fi.1574/92, a на основу Одлуке о оснивању СО Панчево бр. 06/74-92-01 од дана 30.07.1992 године.

Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево обавља послове социјалне заштите и социјалног рада, послове заштите породице, помоћ породици, послове старатељства и друге послове предвиђене законом и другим прописима.
Центар представља базичну, стручну, институционалну нит социјалне заштите, у коме се пружа помоћ непосредно или посредно задовољава већина социјалне заштите пружањем услуга и активности којима се предупређују, умањују или отклањају зависност појединаца и породица од социјалних служби.