Сигурна кућа-Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља

организациона јединица Центра.Са радом је почело 01.01.2012. године. “Сигурна кућа“ је основана Уговором о реализацији пројекта“За нашу децу“ (Сарадња објекта-склоништа за жене и децу жртве породичног насиља), закљученим у Панчеву 07.12.2009.г. између Града Панчева, Фондом Б92, Центра за социјални рад“Солидарност“ из Панчева и АП Војводине-Извршног већа АП Војводине-Покрајинског Секретеријата за рад,запошљавање и равноправност полова. У овој издвојеној организационој јединици запослено је 3 стручна радника,од тога 1 руководилац службе, 1 домаћица(техничко особље), 2 стручна радника на основу Уговора о делу.Такође и 2 радника техничког обезбеђења који раде ноћу