Служба за децу и младе

Служба за децу и младе бави се заштитом права и интереса деце и младих до навршене 26 године живота. Службу чине 12 стручних радника од тога 7 водитеља случаја, 2 супервизора, 1 руководилац и 2 стручна радника на пословима хранитељства.У овој служби ради се на решавању различитих проблема са породицама које имају малолетну децу. Породице са поремећеном породичним односима, учествује се у давању мишљења Суду у поступку поверавња деце и регулисања личних односа деце и родитеља, рад са паровима која имају децу у постразводном периоду, рад са родитељима који су раскинули ванбрачну заједницу, збрињавање деце који су занемарени од стране родитеља, издвајање из биолошке породице и смештај у хранитељску породицицу или установу за децу без родитељског старања, рад са малолетним починиоцима кривичних и прекршајних дела, усвојење, праћење деце која су под старатељством трећег лица