ПРАВИЛНИЦИ

Измена-Правилник-о-ближем-уређивању-поступка-јавне-набавке-набавки-на-које-се-закон-не-примењује

Измена-Правилник-о-ближим-условима-поступку-и-начину-остваривања-права-на-коришћење-услуга-социјалне-заштите-и-материјалну-подршку

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици

Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити

Правилник о начину подношења извештаја и полагању рачуна старатеља

Правилник о начину рада, саставу и финансирању сталне комисије органа старатељства за попис и процену вредности имовине штићеника

Правилник о поступку за одређивање и промену личног имена

Правилник о програму припреме за усвојење

Правилник о стручним пословима у социјалној заштити

Правилник-о-ближем-уређивању-поступка-јавне-набавке-набавки-на-које-се-закон-не-примењује

Упутство о употреби факсимила