Прибављање документације електронским путем

Омогућено је прибављање документације електронским путем преко информационог система на Порталу еУправа Републике Србие односно информациони систем еЗУП. Корисници који желе да Центар електронским путем прибави њихову документацију која им је неопходна у одређеним поступцима, потребно је да дају Изјаву о сагласности којом потврђује да је сагласан да Центар као надлежно орган прибави по службеној дужности податке из службених евиденција из матичних књига, регистра пребивалишта као и евиденције биометријских докумената, регистра пореских обвезника, регистра корисника права из пензијског и инвалидског осигурања, евиденција о незапосленима и евиденција из обавезног социјалног осигурања.