Pribavljanje dokumentacije elektronskim putem

Omogućeno je pribavljanje dokumentacije elektronskim putem preko informacionog sistema na Portalu eUprava Republike Srbie odnosno informacioni sistem eZUP. Korisnici koji žele da Centar elektronskim putem pribavi njihovu dokumentaciju koja im je neophodna u određenim postupcima, potrebno je da daju Izjavu o saglasnosti kojom potvrđuje da je saglasan da Centar kao nadležno organ pribavi po službenoj dužnosti podatke iz službenih evidencija iz matičnih knjiga, registra prebivališta kao i evidencije biometrijskih dokumenata, registra poreskih obveznika, registra korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, evidencija o nezaposlenima i evidencija iz obaveznog socijalnog osiguranja.