ПРОЈЕКТИ

2022. ГОДИНАПартнер у пројекту "ЛОКАЛНИ ВОДИЧ ЗА ХРАНИТЕЉСТВО"Удружење хранитеља ДУГА и партнерска организација Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево реализовали су пројекат "Локални водич за хранитељство", а који је под покровитељством града Панчева, а чији је циљ да се путем информативних и промотивних материјала (у виду плаката и флајера) повећа број хранитељских породица на територији града Панчева и да се грађанство информише о инстититу породичног смештаја.
Трајање пројекта: до 28.02.2022. године
Вредност пројекта је 100.000,00 динара.Пројекат "60+10"

Центaр за социјални рад "Солидарност" Панчево је носилац пројекта "60+10", а који је под покровитељством града Панчева а чији је циљ да се путем информативних и промотивних материјала (у виду брошуре, флајера, прославе) јавност информише о надлежности Центра за социјални рад ,,Солидарност“ Панчево и да се обележи 60 година од оснивања Центра и 10 година од оснивања Сигурне куће.
Трајање пројекта: до 28.02.2022. године
Вредност пројекта је 250.000,00 динара.Пројекат ,,ОДСКОЧНА ДАСКА“Пун назив пројекта: ОДСКОЧНА ДАСКА – Подршка становању и активној социјалној инклузији осетљивих група у Панчеву.
Водећи партнер: Град Панчево; главни партнери: Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево и Друштво за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група.
Трајање пројекта: 02.07.2021. до 02.11.2022. године
Вредност пројекта је 331.300 ЕУР.
Вредност донације из програма EU SHAI износи 278.292 ЕУР, односно 84% укупне вредности пројекта, а Град Панчево суфинансира пројекат са 53.008 ЕУР.
Циљ пројекта је унапређење животних услова и оснаживање осетљивих група и сиромашних породица у Панчеву ради активне социјалне инклузије.
Пројекат ће подржати 13 породица са територије града Панчева и чланове њихових породица (минимум 42 лица), а подршка се реализује кроз пакете донаторске помоћи. Право на коришћење пакета донаторске помоћи могу да остваре следећа лица:
а) Девет жена жртава породичног насиља и чланови њихових домаћинстава
б) Три особе са инвалитетом и чланови њихових домаћинстава
ц) Једна изузетно социјално угрожена вишечлана породица.
Пакет донаторске помоћи састоји се из два обавезна сегмента подршке:
– Стамбени пакет: додела куће са окућницом са мањим радовима на стамбеној јединици, укључујући трошкове јавног бележника, катастра, проценитеља имовине и лиценцираних инжењера;
– Социо-економски пакет: покућство и бела техника, ИТ опрема и обука, преквалификациона обука и обука за привређивање у сеоском домаћинству са припадајућом опремом/машинама, чување деце, селидба, правне услуге, услуге породичног сарадника, пробни рад код одабраног послодавца (за особе са инвалидитетом).
Мере подршке дефинишу се према потребама корисника. Корисницима се не преносе средства за наведени пакет подршке, већ Град Панчево врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке, укључујући и порез на пренос апсолутних права.
Избор корисника пакета донаторске помоћи, избор кућа које су предмет куповине, избор породичних сарадника и избор послодаваца биће реализовани путем јавних позиваВажнији пројекти које су реализовани протеклих година су:


2017. „Додатно оспособљавање стручних радника за рад са жртвама породичног насиља“- Покрајински секретаријат за здравство , социјалну политику и демографију.
2017. „Унапређење услуге СОС телефонског позива –позови 0800 113“ –Град Панчево
2016. „Заједно можемо боље и више“-Град Панчево
2015. „Пустоловина пустовања“ – Град Панчево
2014. Афирмативне радионице са децом из хранитељских породица и Сигурне куће“-Град Панчево
2014. „Декада није довољна“ –Град Панчево
2013. „Корак ка самосталности и интеграцији без насиља“-Покрајински секретаријат за здравство , социјалну политику и демографију.
2013. „Корак ка себи“ психосоцијална подршка малдима на хранитељском смештају-Град Панчево
2012. Оснаживање Сигурне куће за рад, побољшање материјалног стања и набавка опреме-НИС