СИГРУНА КУЋА – ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА''Сигурна кућа – специјализовано прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља'', (у даљем тексту ''Сигурна кућа'') је са радом почела 1. јануара 2012. године при Центру за социјални рад ''Солидарност'' из Панчева.

''Сигурна кућа'', основана је Уговором о реализацији пројекта „За нашу децу“ закљученим у Панчеву 7. децембра 2009. године између Града Панчева, Фонда Б 92, Центра за социјални рад „Солидарност“ из Панчева и АП Војводине – Извршног већа АП Војводине – Покрајинског Секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова. Кућа је регионалног карактера, намењена смештају жена и деце из Јужнобанатског округа.

Основна делатност ''Сигурне куће'' је привремени смештај жртава породичног насиља. Делатност ''Сигурне куће'', већ у току прве године пословања, проширена је са два веома важна облика пружања подршке женама и деци, жртвама породичног насиља

Од 2. фебруара 2012. године обезбеђено је телефонско саветовање и функционисање СОС телефона за жртве породичног насиља. Телефонски број: 0800 – 100-113, бесплатан је за позиваоце без обзира на фиксну или мобилну мрежу. На СОС телефону раде радници и волонтери Сигурне куће, обучени телефонски саветници. Током 2017.године реализована је обука још дванаест стручних радника различитих професионалних профила и искуства у раду у социјалној заштити, а две од полазница обуке и даље раде тј. одазивају су на СОС позиве који су саставни део функционисања Прихватилишта.

Ради остваривања циљева Прихватилишта, стручни радници ''Сигурне куће'' спроводе следеће програмске активности:

 • 1) активности усмерене ка задовољавању основних животних потреба и осигурању безбедног и пријатног окружења обухватају:

 • обезбеђивање безбедних услова током смештај
 • oбезбеђивање исхране у складу са развојним и здравственим потребама корисника
 • набавка одеће и обуће примерене узрасту и временским приликама
 • обезбеђивање довољно простора и опреме која корисницама омогућује приватност
 • помоћ у праћењу и контролисању здравственог стања
 • чишћење заједничких просторија, соба и припадајућих санитарних просторја
 • прање и пеглање постељног личног рубља
 • помоћ приликом одржавања простора у којем бораве и старања о личним стварима
 • обезбеђивање довољно средстава за одржавање простора и хигијене корисника и запослених, маски и рукавица, а ради заштите од вируса Ковид 19

 • 2) активности усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника

 • oрганизовање радно – окупационих и едукативних активности
 • подршка у изградњи и одржавању позитивних однос са другим лицима у окружењу
 • подршка у одржавању контаката са биолошком породицом и другим лицима значајним за кориснике
 • организовање слободног времена у складу са потребама и интересовањима корисника
 • организовање културно – забавних садржаја у установи и ван ње
 • развој вештина за препознавање и решавање проблема
 • развој комуникационих вештина
 • развој вештина за самозаштиту
 • развој вештина и знања потребних за живот и рад изван институције
 • помоћ у учвршћивању стечених знања и вештина

 • 3) активности правне подршке

 • утврђивање идентитета корисника
 • иницирање утврђивања и решавања грађанско – правног статуса корисника
 • обезбеђивање доступности правне помоћи и подршке у складу са потребама корисника
 • други послови правне подршке и усмеравања, у складу са посебним прописом
 • Усклађивање процедура са актуелном ситуацијом и прописима

 • 4) активности усмерене на подршку при школовању и запошљавању

 • помоћ у започињању и наставку школовања
 • помоћ у тражењу прилика за запошљавање унутар заједнице
 • подстицање и подршка у почетним данима новог запослења

Руководилац службе: Јасна Вујичић, дипломирани специјални педагог

Више информација на: https://sigurnakucapancevo.rs/