Statistika

Na dan 31.12.2017.g. na evidenciji Centra bilo je ukupno 9085 korisnika, od toga 5104 iz gradske sredine, a 3981 iz seoske sredine. U odnosu prema broju stanovnika teritorije grada Pančeva koji je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2016.g. iznosio 120871,broj korisnika procentualno iznosi 7,52%.

Kretanje broja korisnika socijalne zaštite u periodu 2015-2017. godine

b r o j k o r i s n i k a

2015-9555 2016-9284 2017-9085

Kao i prethodnih godina, od ukupnog broja korisnika, žene su više zastupljene u odnosu na muškarce. Tokom 2017 godine korisnika ženskog pola evidentirano je 5003 dok korisnika muškog pola 4082.

Grafikon polna struktura žene % muškarci %

Starosna struktura korisnika socijalne zaštite u periodu 2015-2017.godine.

U ukupnom broju korisnika socijalne zaštite dominantnu grupu korisnika u 2017.godini predstavljaju odrasli korisnici(26-64 godina) kojih je bilo 4094, zatim starija lica(od 65 godina) 1794, deca(0-17) 2574 i najmanje korisnika je iz grupe mladih(18-25 godina) 623.

 

Starosne grupe korisnika

Grafikon