Stručni skupovi održani u Centru za socijalni rad Pančevo

Kako je stručno usavršavanje, sticanje novih znanja i primena savremenih teorijskih dostignuća u praktičnom radu sa korisnicima, imperativ vremena u kome živimo, u Centru za socijalni rad „Solidarnost“ u Pančevu, do sada je organizovano ukupno 15 stručnih skupova.

Teme održanih edukacija značajne su za svakodnevni rad sa korisnicima:

  • „Deca u sudskim postupcima“
  • „Podrška žrtvama nasilja u porodici“
  • „Rad sa maloletnicima koji su u sukobu sa zakonom-izazov za Centar za socijalni rad“
  • „Unapređenje veština komunikacije stručnih radnika u socijalnoj zaštiti“
  • „Prevladavanje profesionalnog stresa“.

 

Učešćem na edukacijama stiču se bodovi neophodni za obnavljanje licence, jer su sve odobrene i podržane od strane Komore socijalne zaštite. Stručni radnici Centra Pančevo bili su organizatori, prezenteri i aktivni učesnici, a skupovima su prisustvovali predstavnici drugih Centara i ustanova socijalne zaštite. To je bila prilika da se razmene iskustva i pokušaju zajednički pronaći rešenja za složene situacije sa kojima se svakodnevno suočavamo u radu sa korisnicima.

U Pančevu su organizovani i sastanci supervizora na kojima su obrađivane teme:

„Uloga supervizije u prevladavanju profesionalnog stresa“

„Motivisanje zaposlenih-izazov za supervizora u Centru za socijalni rad“

Pored supervizora iz pančevačkog Centra učestvovali su predstavnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu iz Novog Sada i supervizori iz Centara za socijalni rad iz Kovina, Bele Crkve, Alibunara, Vršca, Plandišta, Opova, Kovačice i Zrenjanina.