ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Овлашћено лице за заштиту података личности: Снежана Обрадовић
број телефона:013/319-843 локал 106