Хранитељство

Шта је хранитељство

Породица је природно окружење за раст и развој сваког детета. Одрастајући у породици дете стиче сигурност и осећај припадања, развија своје способности, усваја знања и вештине, спрема се за активан живот у заједници и осамостаљивање.

Има, нажалост, околности када је детету ускраћена могућност да одраста уз своје биолошке родитеље. Много је разлога који доводе до тога. Свака је таква прича другачија, али су иста права те деце на посебну бригу и заштиту државе. Наша је одговорност да им обезбедимо оптималне услове за развој.

Дете се у хранитељску породицу смешта да би му се обезбедило одговарајуће породично окружење у коме ће расти, развијати се, васпитавати, образовати, оспособљавати за самосталан живот пратећи своје потенцијале, односно у коме ће имати исте шансе као и деца која одрастају са својим родитељима.

Породични смештај – хранитељство, као облик породичне заштите деце без родитељског старања има следеће карактеристике:

  • претпоставља збрињавање детета у другу – хранитељску породицу
  • хранитељство је привремено и њиме се не мења идентитет детета
  • хранитељска породица детету пружа сигурност, љубав, топлину и подршку и брине о његовом здрављу, школовању и васпитању
  • хранитељска породица има право на новчану накнаду коју обезбеђује држава, као и на друге видове помоћи
  • центар за социјални рад на основу процене, доноси одлуку о томе која породица може бити хранитељска и о избору породице за одређено дете.

Колико дуго остаје дете на хранитељству:

Хранитељсто је привремени облик заштите детета и траје до разрешења кризне ситуације у биолошкој породици, али може потрајати и дуже, све до потпуног осамостаљивања детета.

 

Хранитељство у Панчеву, некад и сада

Ко може да буде хранитељ

Како постати хранитељска породица

Како се хранитељска породица стара о детету

СТАНДАРДИ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА У ХРАНИТЕЉСКОЈ ПОРОДИЦИ