Ко може да буде хранитељ

Хранитељством може да се бави породица која је у оквиру прописане процедуре стекла општу подобност за хранитељство и добила одговарајућу потврду центра за социјални рад.

Породица треба да буде отворена и спремна да прихвати бригу о детету без родитељског старања и да му пружи љубав, пажњу и топлину породичног дома.

Хранитељ не може бити:

– Лице које је потпуно или делимично лишено родитељског права

– Лице које је потпуно или делимично лишено пословне способности

– Лице оболело од болести која може штетно деловати на храњеника

– Лице осуђено за кривично дело из групе кривичних дела против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела.

Једна породица може да се стара о највише троје деце на хранитељству односно двоје ако је реч о деци са тешкоћама у развоју. Породица може имати и више од троје деце на смештају ако се ради о браћи и сестрама и ако се процени да је то у њиховом најбољем интересу због очувања узајамних веза.