Контакт

Уколико желите питања можете поставити и путем интернета кроз форму или нас позовите на контакт телефоне

  Центар за социјални рад“Солидарност“

  Ул.Филипа Вишњића бр.16

  26000 Панчево, Република Србија

  Телефон: 013/319-998, 319-843, 311-889, 319-788, 319-966,333-547

  Факс: 013/333-193

  Е-маил: pancevo.csr@minrzs.gov.rs

  Директор

  Јасна Вујичић дипл. специјални педагог, вд директор

  тел: 013/333-547

  Руководилац службе за децу и младе

  Сузана Јовановић, дипл. цоцијални радник

  тел: 013/319-966, локал 125

  Хранитељство

  педагог Лидија Панајотовић, тел: 013/319-788 локал 126

  психолог Стојан Пандиловски, тел: 013/319-788 локал 127

  Руководилац службе за одрасле и старе

  Благојевић Рајка, дипл.социјални радник тел: 013/333-547 локал 13

  Руководилац службе за правне послове са пријемном канцеларијом за материјална давања

  Весна Барбуљ, дипл.правник тел: 013/333-547  локал 16

  Руководилац Сигурне куће

  Зорица Домошљан дипл, социјални радник тел: 013/331-777

  Пријемна канцеларија

  Снежана Маринковић тел: 013/319-843  локал 115

  Овлашћена лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја на основу Закона о слободном приступу информација од јавног значаја:
  •           Невена Стајић, дипломирани правник
  Е-пошта: pancevo.csr@minrzs.gov.rs

  Овлашћено лице за заштиту података о личности на основу члана 56. став 1. Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС” бр. 87/18):

  •           Снежана Обрадовић

  Телефон: 013/311-889 локал 117

  Е-пошта: snezana.obradovic@csrpancevo.rs

  Адреса: Филипа Вишњића 16, Панчево

  Канцеларија: 10