„Evropska Unija je, u saradnji sa implementacionim partnerom, Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge – UNOPS, izdvojila 27 miliona evra za program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“. U okviru ovog Programa, u julu 2021. godine dodeljene su donacije za 19 jedinica lokalne samouprave ukupne vrednosti  10.2 miliona evra, koje će obezbediti krov nad glavom i socijalnu inkluziju za 421 porodicu.

Gradu Pančevo je iz sredstava EU SHAI odobren projekat „Odskočna daska“ koji za cilj ima stambeno zbrinjavanje 13 pančevačkih socijalno ugroženih porodica. Takođe, porodicama će biti omogućen i paket podrške u cilju lakše i aktivnije socijalne inkluzije (selidba, nameštaj i bela tehnika, obuke za privređivanje, IT obuke, čuvanje dece za vreme obuka, usluge advokata, usluge porodičnih saradnika, povezivanje sa poslovnom zajednicom i sl). Vrednost donacije je 330.906,24 USD, odnosno 84% ukupne vrednosti projekta, a Grad Pančevo sufinansira projekat sa 63.029,76 USD.

Pravo na dodelu kuća i paketa podrške putem javnog poziva dobiće 13 korisnika i njihovih članova porodica,  od čega 9 žena žrtava porodičnog nasilja, 3 osobe sa invaliditetom i jedna izuzetno ugrožena porodica sa većim brojem dece.

Kuće koje će biti dodeljene nalaze se na teritoriji opštine Pančevo i za svaku kuću će biti izdvojeno do 18.950 USD.

Grad Pančevo sprovodi navedeni projekat sa  Centrom za socijalni rad  „Solidarnost “ i Udruženjem građana „Društvo za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa“. Ovakav vid podrške žrtvama nasilja, osobama sa invaliditetom i jednoj višečlanoj, izuzetno siromašnoj porodici, je od egzistencijalnog značaja. Veoma je važno  što su  prepoznate stambene potrebe navedenih ciljnih grupa, a to je jedan od ključnih preduslova za nezavistan život.

Javni poziv za apliciranje pripadnika navedenih osetljivih grupa biće objavljen u avgustu.“