О нама

Центар за социјални рад“Солидарност“ у Панчеву основан је 12.05.1960.г. од стране Народног одбора среза Панчево, а 1961.г. оснивачка права пренета су на НО Панчева. До данашњег дана више пута вршено је усклађивање с новим законима, а последње усклађивање самог оснивачког акта, као и свих нормативних аката установе, извршено је након ступања на снагу Закона о социјалној заштити РС, од 12.04.2011.г.