Правна служба са канцеларијом за материјална давања и пријемном канцеларијом

Ова служба обавља све правне послове у поступцима остваривања права из области социјалне заштите као и све правне послове у надлежности Органа старатељства.Остваривање права на новчану социјалну помоћ, једнократне новчане помоћи, туђе неге и помоћи за лица која ово право не остварују по другом основу, увећане једнократне новчане помоћи. Такође су сви административни радници у оквиру ове службе, три административна радника. Сваки од административних радника је задужен за једну службу те у складу са тим, задужени радник издаје Уверења за бебе, Уверења о пословној способности, Уверење за израду здравствене књижице и остало.

У пријемној канцеларији, соба бр.1 је 1 социјални радник који врши пријем корисника када дођу први пут у Центар.

Такође је и техничко особље у оквиру ове службе, које чини једна спремачица која одржава хигијену у Центру и један возач.