Служба за одрасле и старе

Бави се заштитом права одраслих и и старих лица.Службу чине 7 стручних радника од тога 4 водитеља случаја, 1 стручни радник који прати потребе корисника из заштићеног становања намењене избеглим и прогнанин лицима и ради са корисницима који користе локалне услуге, 1 супервизор и 1 руководилац.Применом стандарда у вођењу случаја у раду са одраслим и старим лицима реализују се права, услуге, мере и интервенције у области: 1)породично-правне заштите у виду старатељства, привременог стартељства, заштите од насиља у породици, посредовање у породичним односима и слично.2) социјалне заштите у виду смештаја у установе социјалне заштите или другу породицу,3) новчана давања за опрему, лекове, помагала, најнужнијих потреба, накнаду трошкова сахране и друго,4)Дневне услуге у заједници:а) помоћ у кући,б)дневни боравак,в)клубови за одрасла и старија лица.