Стручни скупови одржани у Центру за социјални рад Панчево

Како је стручно усавршавање, стицање нових знања и примена савремених теоријских достигнућа у практичном раду са корисницима, императив времена у коме живимо, у Центру за социјални рад „Солидарност“ у Панчеву, до сада је организовано укупно 15 стручних скупова.

Теме одржаних едукација значајне су за свакодневни рад са корисницима:

  • „Деца у судским поступцима“
  • „Подршка жртвама насиља у породици“
  • „Рад са малолетницима који су у сукобу са законом-изазов за Центар за социјални рад“
  • „Унапређење вештина комуникације стручних радника у социјалној заштити“
  • „Превладавање професионалног стреса“.

 

Учешћем на едукацијама стичу се бодови неопходни за обнављање лиценце, јер су све одобрене и подржане од стране Коморе социјалне заштите. Стручни радници Центра Панчево били су организатори, презентери и активни учесници, а скуповима су присуствовали представници других Центара и установа социјалне заштите. То је била прилика да се размене искуства и покушају заједнички пронаћи решења за сложене ситуације са којима се свакодневно суочавамо у раду са корисницима.

У Панчеву су организовани и састанци супервизора на којима су обрађиване теме:

„Улога супервизије у превладавању професионалног стреса“

„Мотивисање запослених-изазов за супервизора у Центру за социјални рад“

Поред супервизора из панчевачког Центра учествовали су представници Покрајинског завода за социјалну заштиту из Новог Сада и супервизори из Центара за социјални рад из Ковина, Беле Цркве, Алибунара, Вршца, Пландишта, Опова, Ковачице и Зрењанина.